Home Wie ben ik Wat doe ik Portfolio Boeken Blog Contact

Uitvaart

Vandaag zestien jaar geleden - 7 februari 1998 - werd Sibbele Hylkema begraven op het kerkhof van de Vituskerk in Blauwhuis. Hij was 4 februari op 64-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis in Sneek. De uitvaart werd geleid door zijn Franciscaner medebroeders en ik herinner me vooral het In Paradisum aan het eind van de mis nog goed. Dat werd gezongen door zijn medebroeders, gekleed in de typerende bruine pij van de Franciscanen, die voor de kist uitliepen. Paters met krachtige stemmen, waardoor het Gregoriaanse gezang een extra dimensie kreeg. Het was koud en regenachtig; snústerich waar zeggen we in Friesland.
Op het gedenkkaartje staat het leven van Sibbele Hylkema in enkele alinea´s opgetekend. Een samenvatting van een bijzonder leven van een bijzonder mens. Het zou zo de flaptekst van mijn boek kunnen zijn. Een vrije vertaling ervan:


- Als kind al wist Sibbele dat hij priester en missionaris wilde worden. En ondanks zijn heimwee, vooral in de eerste studiejaren, vond hij zijn weg naar de Franciscanen en naar de missie in Irian Jaya. Daar heeft hij 34 jaar lang geleefd met en voor de Papoeas. Zonder enige ervaring zette hij een missiepost op in het Sterrengebergte en legde hij samen met zijn mensen een vliegveld aan met enkel schoppen en houwelen. Over die tijd gaat het door hem geschreven boek over het mens- en wereldbeeld van de Nalum: Mannen in het draagnet. In de latere jaren, in het gebied van de Wisselmeren, heeft hij zich vooral ingezet om de taal en gewoonten van de mensen daar op papier te zetten, met als doel het missiewerk meer op de mensen zelf af te stemmen. Als hij in 1994 om gezondheidsredenen niet meer naar Irian Jaya terugkeert, verzet hij nog veel werk in zijn huis in Workum. Toen de ernstige ziekte toesloeg, was zijn werk klaar. Rustig is hij heengegaan, op weg naar God, waar hij zijn hele leven mee bezig was.

Boven op de rouwkaart en onderaan de tekst op het gedenkkaartje staat de tekst die het leven van Sibbele Hylkema typeert. het uit een gedicht van Gerben Rijpma, de streekgenoot en schilder/dichter, die net als Sibbele kon genieten van de stilte en natuur van de Sânfirderryp en diep nadacht over het waarom van veel dingen.

- Ik ha myn dreamen hân en fragen -

(07 februari 2014)

<< Terug

Artikelen

 • Natuurinclusief
 • Samen bouwen werkt beter
 • Pleister
 • Mijlpaal
 • Landschapspijn
 • Gezond boerenverstand
 • Engelengeduld
 • Communicatie
 • Verbinding
 • Kleinschalig werkt
 • Moederdag
 • Vrijheid
 • Uitvaart
 • Los
 • De Ryp
 • De avonturen van een schrijver • 2013 Ida Hylkema - Makke troch Roelof Fopma.nl